img78img81img83

Oznámení rozhraní

Oznámení rozhraní dle §73 odst. 7 zákona c.127/2005 Sb.

pelan@pelino.cz

Oznámení dle §73 odst. 7 zákona č.127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích, typy rozhraní její verejné komunikacní sítě pro připojení přístrojů:

Typy a specifikace přístupových rozhraní k službě elektronických komunikací sítě pelan@pelino.cz *

Typ rozhraní
Mez. standard dle ITU-T Fyzické provedení

Metalický ethernet 100Base-TX IEEE 802.3 RJ-45
Metalický ethernet 1000Base-T,TX IEEE 802.3 RJ-45Bezdrátový ethernet 5 GHz
IEEE 802.11a,n WIFI 5 GHz


*) Zveřejněnění je povinností vyplývající z §73 odst. 7) zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.